Tijdens het Stadsdebat is in de boksring flink gedateerd over het ontbreken van hulp en ondersteuning aan de traditionele ondernemers. Dit terwijl aan de andere kant de gemeente de startups en scale ups met 2,25 mlj.  via incubator programma’s helpt.

Ook zijn ondernemers aan het woord geweest die geholpen zijn door DOK 030 vanuit het project Bbz in de wijk in samenwerking met Bureau Zelfstandigen. Zonder deze samenwerking zouden deze ondernemers niet geholpen zijn.