MIO Partner is UW Partner als het gaat om inwinnen van advies , begeleiding en eventueel implementatie van het advies. Wij adviseren uiteenlopende organisaties en instellingen, van profit, non profit tot ideële instellingen. Wij kunnen u breed adviseren, maar ook op specifieke thema’s, mits er raakvlak is met het ondernemerschap. Wij adviseren ook organisaties bij projecten, productontwikkeling en strategieën. Ook wanneer er zich problemen voordoen of verbetering gewenst is op bepaald vlak.

logo MIO Partner jpeg

Bij ons kunt u terecht voor advies op onderstaande thema’s:
– Economisch beleid
– Wijkeconomie
– Deskundigheidbevordering (ondernemerschapscompetenties)
– Subsidie en fondsenwerving
– Doelgroepen beleid
– Stimulering ondernemerschap

Onze methode kenmerkt zich door de eigenzinnige aanpak met respect voor de klant en zijn hulpvraag. Wij zijn ook eigenwijs genoeg om soms ook tegendraads te adviseren en indien nodig, u te confronteren met (onverwachte ) neveneffecten.
Benieuwd naar onze aanpak en specialisatie, neem contact op en vraag naar de speciale condities waarop wij u kunnen kennis laten maken met onze experts.